هدیه خرید سیم کارت های سایت برای همه خطوط 30 گیگ اینترنت 4 ماهه میباشد.